Biblioteka – szkolne centrum kultury

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Biblioteka – szkolne centrum kultury

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 2 lutego do 30 czerwca 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Biblioteka – szkolne centrum kultury i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest promocja biblioteki jako kulturalnego centrum szkoły. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1′′ do „10′′. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Biblioteka – szkolne centrum kultury” jest uzyskanie co najmniej 60 punktów za 7 z 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Biblioteka – szkolne centrum kultury”:

 1. Przeprowadzenie przez bibliotekarzy szkolnego konkursu plastycznego, na ilustrację okładki do wybranej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 2. Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i wybranych recenzji przesłanych do jury pocztą elektroniczną.
 3. Zorganizowanie konkursu czytelniczego ze znajomości treści poleconych książek, z dostosowaniem do grup wiekowych. Pozycje książkowe wybierają wspólnie bibliotekarze i uczniowie. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu przesłanych do jury konkursu.
 4. Porównanie wybranej lektury szkolnej i jej adaptacji filmowej/teatralnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu.
 5. Pogadanka na temat: „Uczeń jako odbiorca kultury (książka, film, teatr, muzyka…)”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie konkursu literacko-plastycznego na napisanie opowiadania i opatrzenia go ilustracjami. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i opowiadań przesłanych do jury konkursu.
 7. „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu.
 8. Konkurs na ulubioną scenkę teatralną z wybranej lektury. Ocena na sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Biblioteka – szkolne centrum kultury, który w okresie od 2 lutego do 4 maja 2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 stycznia 2015 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie bibliotekarze, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania, również zarejestrowane elektronicznie na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2015 r.
 • Adres jury konkursu Biblioteka – szkolne centrum kultury: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@kulturalna-biblioteka.pl

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie Biblioteka – szkolne centrum kultury w terminie do 31 stycznia 2015 r. na formularzu, który zamieszczony jest na stronie www.kulturalna-biblioteka.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz